top of page

Konkurransevilkår

j1.jpg

Konkurransevilkår

Vilkår for deltakelse i vår konkurranse. Makalaus AS er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.

1. Kampanjeperiode

 • Kampanjen starter i løpet av 2023 og avsluttes 15. oktober 2023.

 • Vinner av premiene trekkes etter endt konkurranse og blir først publisert etter at vi har fått kontakt med vinner.

2. Hvem kan delta

 • Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av ansatte hos Stiftelsen Nordlandsmuseet eller Makalaus AS.

3. Hvordan man deltar

 • Man deltar ved å sende inn navn og adresse på linken som kommer opp via QR koden på besøksstedet.

 • Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som har deltatt og vinner mottar melding om at de har vunnet.

 • Vinnerne må respondere på meldingen 14 dager for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen.

4. Om konkurransen og premier

 • På valgt dato trekkes det vinnere av premien.

 • Premiene i denne konkurransen er forbeholdt deltageren, og kan ikke overføres til andre personer.

 • Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Makalaus AS skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter, eller gebyrer knyttet til premiene dekkes av disse.

 • Premier som blir sendt til vinner og som ikke blir hentet innen tidsfristen og dermed blir returnert til vårt lager, vil ikke bli sendt på nytt. Vinneren kan da gjøre en avtale med Makalaus AS om evt. få tilsendt premie hvor vinneren må betale frakt selv.

 

5. Generell informasjon

 • Makalaus AS kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen, dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene, eller dersom det er mistanke om juks.

6. Personvernerklæring for Makalaus AS sin Facebook / Instagram kampanje

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på mail / Facebook / Instagram for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette. Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Behandlingsansvarlig er Makalaus AS. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på epost: post@nmakalaus.no

7. Spørsmål

Ved spørsmål om konkurransen kan man kontakte Makalaus AS på mailadresse post@nmakalaus.no

bottom of page