top of page

HVEM ER VI I MAKALAUS

Vi er Stiftelsen Nordlandsmuseets kommersielle støttespiller

Makalaus AS er datterselskap av Stiftelsen Nordlandsmuseet, som har til formål er å forestå drift av anlegg og utvikle den publikumsrettede virksomheten i forbindelse med museumsvirksomheten tilknyttet Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Vår misjon er:

Makalaus skal drive konsept- og produktutvikling for Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vi skal finne det genuine for stiftelsen og utvikle produkter som viser stedets- og museumsanleggenes identitet og Nordlands historie.

88959135_10215857503260753_2341659999920
bottom of page