top of page

Vi stemmer NEI til å ha barn i utenforskap!

Makalaus AS har jobbet med bærekraftstrategi fordi det er viktig å sette et så lite fotavtrykk som mulig i verden. Vi ønsker at det er en bærekraftig klode som blir overlevert til neste generasjon


I museene er et av målene å tilby læring. Det å kunne tilby læring fra vugge til grav er en viktig oppgave når historien fortelles. Hos vår samarbeidspartner Stiftelsen Nordlandsmuseet (SNM) har de laget mange flotte DKS (Den kulturelle skolesekk) som gir barna i barnehage og skolepliktig alder, innsyn i deler av historien som forvaltes.


SNM har laget masse fin formidling som retter seg inn mot nettopp barna, med stort hell. Hvem er vel mer vitebegjærlig enn nettopp barna våre? SNM tar oppdraget med å gi alle barn tilgang til historien på ramme alvor.
Også museene lever under kravet til inntjening, og størstedelen av disse inntektene kommer av billettinntekter fra publikum. Alt koster penger! Det betyr at de som har det vanskelig økonomisk i utgangspunktet, ikke vil ha de samme mulighetene til å besøke museene. Når man i tillegg vet at det er forventet høyere prisstigninger fremover, kan de bli ekstra tøft for barnefamiliene. Det er estimert at flere vil havne under fattigdomsgrensen. I en slik livssituasjon er det neppe museumsbesøk som vil bli prioritert når man skal fordele det man har til rådighet.


SNM synes det er blodig urettferdig at det er slik. I rike Norge er det nemlig 115 000 barn som lever under det vi kaller barnefattigdom. (Ref. SSB 2020) Det er 115 000 for mange. Det skulle ikke vært ett!


Vår samarbeidspartner SNM ønsker å gjøre en forskjell. De ønsker å bidra slik at det kan ha en direkte innvirkning på livet til disse barna.


SNM alene kan ikke utrydde fattigdom, men de kan bidra inn på de arena der de møter barna. Man vet at barn som lever under fattigdomsgrensen i Norge ofte opplever utenforskap i forhold til andre barn. Det skillet ønsker ikke Stiftelsen Nordlandsmuseet å være bekjent av, og går derfor langt for å sikre et gratis tilbud til alle barn gjennom våre DKS, og prosjektet om å gi alle barn gratis inngang på museene.


I 2021 fikk SNM støtte fra Samfunnsløftet for å gi alle barn gratis inngang på museet i et halvt år. I 2022 gjorde SNM det for egen regning, men også de merker at alt blir dyrere. Har de råd å fortsette å gi alle barn gratis tilgang på historien og til læring også i 2023?


SNM er en kunnskapsorganisasjon, og har forpliktet seg til å dele denne kunnskapen videre gjennom sine visjoner. Å sikre læring fra vugge til grav, er å sikre at vår historie bevares, også for ettertiden.


Et annet viktig satsningsområde er retten til utdanning. Den er så viktig at dette til og med er nedsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Gjennom erklæringen ønsker man gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning for alle, og i Barnekonvensjonen av 1989 mener man at alle land skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.


Det er viktig at alle får mulighet til læring, også fra museene. SNM jobber for at alle skal ha tilgang til den samme kunnskapen og den kompetansen de forvaler i sin portefølje. De vil sikre en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme mulighet for livslang læring for alle.


Vi i Makalaus ønsker å bidra slik at vår samarbeidspartner Stiftelsen Nordlandsmuseet, kan opprettholde tilbudet til barn og unge under 18 år ved museene. Vi ønsker at de skal kunne ta imot denne gruppen uten at økonomi skal være avgjørende for deltakelse. På bakgrunn av dette vil vi gi Stiftelsen Nordlandsmuseet et tilskudd på minimum 30.000 kr for å la alle barn og unge besøke de ordinære utstillingene på alle 19 anleggene gratis i de 9 forskjellige Salten-kommunene , gjennom hele 2023.


Makalaus AS heier på Nordlandsmuseet, og deres innsats for barn og unge, og ikke minst deres bidrag for å forhindre at denne gruppen havner i utenforskap fordi økonomien ikke strekker til.

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page